Categories
Recent Posts
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดคณิกาผล จำนวน 50 ใบ
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จำนวน 50 ใบ
ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) และ มโนยนต์ชัย เข้าร่วมทุนและธุรกิจ
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
โครงการ มโนยนต์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดคณิกาผล จำนวน 50 ใบ
โครงการ มโนยนต์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 29 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จำนวน 50 ใบ
ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) และ มโนยนต์ชัย เข้าร่วมทุนและธุรกิจ
วันที่ 22 มีนาคม 2562
ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) และ มโนยนต์ชัย เข้าร่วมทุนและธุรกิจ
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
งาน Cockpit Grand Opening สาขา มาบตาพุด วันที่ 26 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน 2562
งาน Cockpit Grand Opening สาขา มาบตาพุด วันที่ 26 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรม AISIN & ADVICS Road Show 2019
วันที่ 24 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรม AISIN & ADVICS Road Show 2019
มอบทุนการศึกษา 2561
วันที่ 27 ตุลาคม 2561
มอบทุนการศึกษา 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Seiki Co., Ltd. สาขา Ogawa วันที่ 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Seiki Co., Ltd. สาขา Ogawa วันที่ 16 ตุลาคม 2561
งาน Cockpit Grand Opening สาขา เทพารักษ์ กม.2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
งาน Cockpit Grand Opening สาขา เทพารักษ์ กม.2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Taiho Kogyo Co., Ltd. สาขา Kyushu วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Taiho Kogyo Co., Ltd. สาขา Kyushu วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
เทศกาลสินค้าและอาหาร จากประเทศญี่ปุ่น ที่ ศูนย์การค้า สยามพารากอน วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เทศกาลสินค้าและอาหาร จากประเทศญี่ปุ่น ที่ ศูนย์การค้า สยามพารากอน วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561