Categories
Recent Posts
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดคณิกาผล จำนวน 50 ใบ
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จำนวน 50 ใบ
ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) และ มโนยนต์ชัย เข้าร่วมทุนและธุรกิจ
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
โครงการ มโนยนต์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดคณิกาผล จำนวน 50 ใบ
โครงการ มโนยนต์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 29 สิงหาคม 2562
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จำนวน 50 ใบ
มอบทุนการศึกษา 2561
วันที่ 27 ตุลาคม 2561
มอบทุนการศึกษา 2561
มอบทุนการศึกษา 2560
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
มอบทุนการศึกษา 2560
มอบทุนการศึกษา 2559
วันที่ 29 ตุลาคม 2559
มอบทุนการศึกษา 2559
มอบทุนการศึกษา 2558
วันที่ 29 ตุลาคม 2558
มอบทุนการศึกษา 2558
มอบทุนการศึกษา 2557
วันที่ 11 ตุลาคม 2557
มอบทุนการศึกษา 2557
มอบทุนการศึกษา 2556
วันที่ 20 ตุลาคม 2556
มอบทุนการศึกษา 2556
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 มีนาคม 2554
วันที่ 30 มีนาคม 2554
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 มีนาคม 2554