Categories
Recent Posts
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
งาน Cockpit Grand Opening สาขา มาบตาพุด วันที่ 26 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรม AISIN Road Show 2019
มอบทุนการศึกษา 2561
วันที่ 27 ตุลาคม 2561
มอบทุนการศึกษา 2561
มอบทุนการศึกษา 2560
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
มอบทุนการศึกษา 2560
มอบทุนการศึกษา 2559
วันที่ 29 ตุลาคม 2559
มอบทุนการศึกษา 2559
มอบทุนการศึกษา 2558
วันที่ 29 ตุลาคม 2558
มอบทุนการศึกษา 2558
มอบทุนการศึกษา 2557
วันที่ 11 ตุลาคม 2557
มอบทุนการศึกษา 2557
มอบทุนการศึกษา 2556
วันที่ 20 ตุลาคม 2556
มอบทุนการศึกษา 2556
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 มีนาคม 2554
วันที่ 30 มีนาคม 2554
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 มีนาคม 2554