Categories
Recent Posts
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดคณิกาผล จำนวน 50 ใบ
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จำนวน 50 ใบ
ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) และ มโนยนต์ชัย เข้าร่วมทุนและธุรกิจ
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
เที่ยวญี่ปุ่น 2555
วันที่ 13 เมษายน 2555
เที่ยวญี่ปุ่น 2555
ทำบุญตึกใหม่ 2558
วันที่ 29 ตุลาคม 2558
ทำบุญตึกใหม่ 2558