Categories
Recent Posts
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
งาน Cockpit Grand Opening สาขา มาบตาพุด วันที่ 26 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรม AISIN Road Show 2019
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Seiki Co., Ltd. สาขา Ogawa วันที่ 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Seiki Co., Ltd. สาขา Ogawa วันที่ 16 ตุลาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Taiho Kogyo Co., Ltd. สาขา Kyushu วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Taiho Kogyo Co., Ltd. สาขา Kyushu วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน YCK (Thailand) Co., Ltd. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน YCK (Thailand) Co., Ltd. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Siam Aisin Co., Ltd. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Siam Aisin Co., Ltd. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd. (ATAC) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd. (ATAC) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559