Categories
Recent Posts
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดคณิกาผล จำนวน 50 ใบ
กลุ่มบริษัทมโนยนต์ มอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จำนวน 50 ใบ
ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) และ มโนยนต์ชัย เข้าร่วมทุนและธุรกิจ
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Seiki Co., Ltd. สาขา Ogawa วันที่ 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Seiki Co., Ltd. สาขา Ogawa วันที่ 16 ตุลาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Taiho Kogyo Co., Ltd. สาขา Kyushu วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Taiho Kogyo Co., Ltd. สาขา Kyushu วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน YCK (Thailand) Co., Ltd. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน YCK (Thailand) Co., Ltd. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Siam Aisin Co., Ltd. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Siam Aisin Co., Ltd. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd. (ATAC) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd. (ATAC) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559