Categories
Recent Posts
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
งาน Cockpit Grand Opening สาขา มาบตาพุด วันที่ 26 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรม AISIN Road Show 2019
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
งานแถลงข่าวเปิดตัวพันธมิตรทางธุรกิจสู่ครอบครัวไอชิน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
เที่ยวฮ่องกง 2562
งาน Cockpit Grand Opening สาขา มาบตาพุด วันที่ 26 เมษายน 2562
วันที่ 26 เมษายน 2562
งาน Cockpit Grand Opening สาขา มาบตาพุด วันที่ 26 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรม AISIN Road Show 2019
วันที่ 24 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรม AISIN Road Show 2019
มอบทุนการศึกษา 2561
วันที่ 27 ตุลาคม 2561
มอบทุนการศึกษา 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Seiki Co., Ltd. สาขา Ogawa วันที่ 16 ตุลาคม 2561
วันที่ 16 ตุลาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Aisin Seiki Co., Ltd. สาขา Ogawa วันที่ 16 ตุลาคม 2561
งาน Cockpit Grand Opening สาขา เทพารักษ์ กม.2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
งาน Cockpit Grand Opening สาขา เทพารักษ์ กม.2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Taiho Kogyo Co., Ltd. สาขา Kyushu วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Taiho Kogyo Co., Ltd. สาขา Kyushu วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
เทศกาลสินค้าและอาหาร จากประเทศญี่ปุ่น ที่ ศูนย์การค้า สยามพารากอน วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เทศกาลสินค้าและอาหาร จากประเทศญี่ปุ่น ที่ ศูนย์การค้า สยามพารากอน วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
Borneo Trade Fair ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มิถุนายน 2561
วันที่ 10 มิถุนายน 2561
Borneo Trade Fair ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มิถุนายน 2561
มอบทุนการศึกษา 2560
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
มอบทุนการศึกษา 2560
ภาพกิจกรรม AISIN Road Show 2018
วันที่ 10 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรม AISIN Road Show 2018