ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่... มโนยนต์ชัย

​บริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด เป็น บริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจการค้าของกลุ่มมโนยนต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ทดแทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้ลูกค้าในประเทศไทย ด้วยการร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของแท้ บริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด มีเครือข่ายธุรกิจมากมายในการจัดหาแหล่งผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ของแท้หรือเทียบเท่าจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับทีมงานที่มีประสบการณ์และความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
"ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำด้านตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"