กลุ่มบริษัทมโนยนต์ เกิดจากการผสมผสานอย่างลงตัวด้วยความแตกต่างของธุรกิจ 2 ประเภท คือ ธุรกิจการค้า และ ธุรกิจการผลิต ซึ่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะที่แตกต่างกัน ในส่วนของธุรกิจการค้าภายใต้การดำเนินการโดย บริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด บริษัทผู้ค้าชิ้นส่วนยานยนต์ที่มากด้วยประสบการณ์และได้ถูกก่อตั้งขึ้นก่อนบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัทมโยนต์ ประกอบกับบริษัทยังมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ มากกว่า 30 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทผู้ร่วมทุนของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนเฉพาะด้านในกลุ่มต่างๆ ( Original Equipment Manufacturer ) เช่น รถยนต์โดยสาร, รถปิคอัพ, รถบรรทุก, รถเพื่อการพาณิชย์, เครื่องจักรก่อสร้าง และรถจักรยานยนต์
บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้ผลิตยานยนต์ในราคาที่เหมาะสมผ่านบริษัทร่วมทุนของเรา นอกจากนี้ บริษัทยังภูมิใจที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนผ่านช่องทางต่างๆ ในกลุ่มคู่ค้าของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หยุดพัฒนาและปรับปรุงทั้งด้านการผลิตและการค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแข่งขันได้, มีคุณภาพที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ

รายชื่อกลุ่มบริษัทร่วมทุนของบริษัท มีดังต่อไปนี้ :​
1. บริษัท ไอชิน เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท ออโต้ พาร์ท ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท ซีทูเค ไอที เซอร์วิส จำกัด
6. บริษัท เซ็นทรัลไลซ์ เพาเวอร์ จำกัด
7. บริษัท เซ็นทรัลไลซ์ เพาเวอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
8. บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จำกัด
9. บริษัท ไดซิน จำกัด
10. บริษัท ไดซิน อาร์ท โลจิสติกส์ จำกัด
11. บริษัท ไดซิน เวียดนาม จำกัด
12. บริษัท โกมูยา (ไทยแลนด์) จำกัด
13. บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
14. บริษัท เอชเคที เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัท เอชเคที ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
16. บริษัท โฮเอ (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จำกัด
18. บริษัท เขาทอง อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
19. บริษัท คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
20. บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด
21. บริษัท เคฮิน เมททัล (ประเทศไทย) จำกัด
22. บริษัท โคยามา แคสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
23. บริษัท ลีเกท อินเตอร์เทรด จำกัด
24. บริษัท โลจิโปรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
25. บริษัท มานัก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
26. บริษัท มโนยนต์ จำกัด
27. บริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด
28. บริษัท เอ็ม.ซี. ซุปเปอร์ไบค์ จำกัด
29. บริษัท มิตซูโบชิ โบเอกิ (ประเทศไทย) จำกัด
30. บริษัท เอ็ม.เอ็น. อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
31. บริษัท เอ็ม.เอ็น.ที. จำกัด
32. บริษัท นิชิริน (ประเทศไทย) จำกัด
33. บริษัท นิปปัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
34. บริษัท นิโช (ไทยแลนด์) จำกัด
35. บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
36. บริษัท เอ็นเคเอ็มวาย ออโต้พาร์ท จำกัด
37. บริษัท โนเบิล เพลซ จำกัด
38. บริษัท เอ็น เอส โกลบอล สแปพาร์ท จำกัด
39. บริษัท โอตะชัย อินดัสทรี จำกัด
40. บริษัท โอตะ เซมิซึ คานางาตะ (ประเทศไทย) จำกัด
41. บริษัท จัดหางาน พาโซนา เอชอาร์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
42. บริษัท โรกิ (ประเทศไทย) จำกัด
43. บริษัท สยาม เอ็นทีซี จำกัด
44. บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด
45. บริษัท ไทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด
46. บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
47. บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด
48. บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด
49. บริษัท ไทย เอฟ ดี อีเลคทริค จำกัด
50. บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด
51. บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด
52. บริษัท ไทยนิปปัน จำกัด
53. บริษัท ทีพีอาร์ เอเซียน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
54. บริษัท ทูเอ็ม จำกัด
55. บริษัท วิน วิน โกลบอล แมเนจเม้นท์ จำกัด